Nowa kooperacja

Śląski Klaster Lotniczy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Mazowiecki Klaster BioTechMed nawiązał współpracę ze Śląskim Klastrem Lotniczym. Kooperacja polegać będzie na prezentacji przez Fundację “Innowacyjna Polska” założeń autorskiego modelu transferu technologii z nauki do przemysłu „Bridge2Market” oraz jego przystosowania przez ekspertów Fundacji do potrzeb ŚKL, a następnie wdrożenia. Powyższa współpraca ma na celu wspólne poszukiwanie i wspieranie powstawaniu nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie organizacyjnym i finansowym.
Innowacyjna Polska posiada spore doświadczenie w programach oraz budowaniu struktur, których zadaniem jest pobudzanie przedsiębiorczości. Fundacja inicjuje nowe projekty gospodarcze oraz wspiera innowacyjne idee przez zaangażowanie i promowanie dobrych praktyk w obszarze innowacji i transferu wiedzy, aby w efektywny sposób wykorzystać istniejący w Polsce potencjał intelektualny i techniczny naukowców.
B2M jest efektywnym mechanizmem wspomagającym komercjalizację wyników badań, którego działania wraz z zespołem ŚKL mają na celu zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki oraz rozwój myśli technicznej. Dodatkowo B2M będzie wspierać tworzenie powiązań horyzontalnych i nawiązywanie międzysektorowej współpracy pomiędzy partnerami działającymi w obszarach gospodarki, nauki, organizacji pozarządowych, administracji publicznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.aerosilesia.eu/img/B2M_ecosystem_implementation_20150219_SKL_cut.pdf
Zapraszamy również na stronę Śląskiego Klastra Lotniczego: www.aerosilesia.eu