NOWY PARTNER W KLASTRZE

Instytut Technologii Elektronowej

Mazowiecki Klaster BioTechMed wzbogacił się o nowego partnera. Przystąpił do klastra Instytut Technologii Elektronowej, którego misją jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki.
Więcej na: www.ite.waw.pl