DOFINANSOWANIE

Działalność Klastra jest przedmiotem projektu “Rozwój Mazowieckiego Klastra BioTechMed” realizowanego w ramach Działania 1.6 (“Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Wydatki/koszty kwalifikowane
Całkowita wartość projektu
Poziom dofinansowania
Kwota dofinansowania
Środki własne Beneficjenta

LOGO UE poprawne